Dzirkstele.lv ARHĪVS

Vai pārdevējs drīkst veikt nekvalitatīvas preces remontu bez patērētāja piekrišanas?

Dzirkstele.lv

2021. gada 16. novembris 14:31

56
Vai pārdevējs drīkst veikt nekvalitatīvas preces remontu bez patērētāja piekrišanas?

Situācijas, kad patērētājs, kurš nodeva nekvalitatīvu preci pārdevējam ar lūgumu veikt tās apmaiņu, vēlāk saņem pārdevēja aicinājumu saņemt atpakaļ jau izremontētu preci nav retums. Vai remonta veikšana bez patērētāja piekrišanas, ir pamatota? Vai patērētājs var kaut ko iesākt šādā situācijā? Par to informē Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.


Izvēles tiesības pieder patērētājam

Kā zināms, likums paredz, ka saskaroties ar nekvalitatīvu preci, patērētājam vispirms ir tiesības prasīt preces remontu vai apmaiņu. Tas nozīmē, ka izvēles tiesības pieder patērētājam un pārdevējs nav tiesīgs izdarīt izvēli patērētāja vietā vai pretēji patērētāja skaidri izteiktajai gribai.

Remonta, nelūdzot patērētāja piekrišanu, tiks uzskatīta par patērētāja tiesību pārkāpumu un nebūs viņam saistoša. Turklāt, remonta veikšana bez patērētāju piekrišanas var tikt uzskatīta par negodīgu komercpraksi, radot pārdevējam risku saņemt par to naudas sodu.


Ja patērētāja prasījumu nav iespējams izpildīt vai tas ir nesamērīgs

Likums paredz divus gadījumus, kad pārdevējs var izvirzīt iebildumus par patērētāja izteikto prasījumu. Šie gadījumi ir: veikt remontu vai apmaiņu nav iespējams; prasījums par remonta/apmaiņas veikšanu ir nesamērīgs, salīdzinot otro prasījumu.Patērētāja prasījuma samērīgumu nosaka, salīdzinot remonta veikšanas un preces apmaiņas izmaksas pārdevējam. Abos gadījumos pārdevējam ir pienākums iesniegt patērētājam pamatojumu apmaiņas/remonta neiespējamībai vai nesamērīgumam. Turklāt, svarīgi ņemt vērā, ka likums uzliek pārdevējam pienākumu veikt gan remontu, gan apmaiņu: bez maksas,saprātīgā termiņā un nesagādājot būtiskas neērtības patērētājam.

Citiem vārdiem, pārdevējam, kurš nevar veikt remontu saprātīgā laikā vai nesagādājot būtiskas neērtības patērētajām būs jāveic preces apmaiņa arī, ja šis prasījums ir nesamērīgs, salīdzinot ar preces remontu.


Kā rīkoties, ja pārdevējs veica remontu bez patērētāja piekrišanas?
Kā izriet no augstāk minētā, remonta veikšana, nelūdzot patērētāja piekrišanu tiks uzskatīta par viņa tiesību pārkāpumu un nebūs patērētājam saistoša. Tas nozīmē, ka patērētājam nebūs pienākums saņemt remontētu preci un viņš varēs uzstāt uz:

  • preces apmaiņas, ja tas ir iespējams un ir samērīgi, vai

  • preces apmaiņas, līguma atcelšanas (naudas atmaksas) vai cenas samazināšanas, ja patērētājam sagādātas būtiskas neērtības vai pagāja nesaprātīgi ilgs laiks.

Savukārt, pārdevējam jāievēro patērētāja prasījums par preces apmaiņu, bet gadījumos, kad patērētāja prasījumu par remonta veikšanu nav iespējams izpildīt vai tas ir nesamērīgs - skaidri un saprotami jāinformē par to patērētājs, kā arī jāpamato savs viedoklis ar konkrētiem pierādījumiem.

Papildus informācija: www.pateretajs.lv

Nepieciešama palīdzība?

Jautā konsultantam: https://www.pateretajs.lv/index.php/lv/kontakti-rekviziti/konsultanti-reionos