Dzirkstele.lv ARHĪVS

Gulbenes novadā nav intereses par Covid-19 krīzes pabalstu

Diāna Odumiņa

2021. gada 16. decembris 11:50

1091
Gulbenes novadā nav intereses par Covid-19 krīzes pabalstu

100 eiro vienai personai – tāds ir pabalsta apmērs, kuru garantē Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” (deputāti apstiprināja 28. oktobrī un precizēja 23. novembrī).

“Novadā pagaidām nav bijis intereses par iespēju saņemt šādu pabalstu. Iedzīvotāju iesniegumus neesam saņēmuši,” “Dzirkstelei” saka novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs.

Pabalstu palielina par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tajā skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

Pabalsta saņemšanai persona iesniedz sociālajam dienestam iesniegumu, detalizēti aprakstot izveidojušos krīzes situāciju saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, kā arī pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus.

Sociālais dienests izvērtē personas, kura pieprasījusi pabalstu, un mājsaimniecības situāciju un desmit darbdienu laikā pieņem lēmumu. Piešķirto pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto bankas kontu.

Pabalstu piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un normatīvajos aktos noteiktajā laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja personai saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Pabalsta prasītājam jābūt deklarētai dzīvesvietai Gulbenes novadā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem novada sociālais dienests. Pabalstu nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai ja personai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.