Dzirkstele.lv ARHĪVS

Apes svētku tradīcija - sveikt jaundzimušos

Mārīte Dzene

2007. gada 30. augusts 12:03

1205
Apes svētku tradīcija - sveikt jaundzimušos

Lietū pamatīgi nomazgāta, savā 79.svētku dienā Ape atmirdz tīra un koša. Cilvēkam tas būtu cienījams vecums, bet pilsēta ar katru gadu kļūst jaunāka un skaistāka.

 

"Tā ir mūsu pašu veidota, lolota ar cieņu un mīlestību pret savām dzimtajām mājām," atzīst šo svētku vadītāja baronese Alma von Delviga, kuras tēlā iejutusies Ilze Ērmane.

 

Viņa atzīst, ka pilsētiņa ir maza - knēvelītis Latvijas zaļajā šķipsnā. Tomēr tieši šo "pilsētu vienā laukumā" tik ļoti mīl apenieši. Mīlestība viņos augusi un veidojusies no pirmajām dzīves dienām, tāpēc ne velti arī šajos Pilsētas svētkos tiek sveikti bērni, kuri dzimuši pagājušā gada laikā.

 

"Laime mums tuvojas dažādos veidos, bet visbiežāk esmu to sastapusi pie maziem bērniem. Viņi ikvienā mājā un lauku sētā ienes prieku, dzīvotsparu," saka A.von Delviga.

 

Bēbīšu svētkos 13 mazie apenieši un viņu vecāki saņem pašvaldības dāvanas, ko viņiem pasniedz trīs sivēntiņi. Savukārt skvērā iepretim domei redzami darbi, kas veidoti ģimeņu radošajās darbnīcās. Ģimeņu dienas dalībniekiem dažādas aktivitātes organizēja jauniešu kluba "Sliedes" dalībnieki.

"Atskatoties uz pagājušo gadu, varam secināt, ka mūsu pilsētiņa ir kļuvusi bagātāka ar jaunām ietvēm, ziedošām puķu dobēm, labiekārtotiem atpūtas laukumiem, jaunu dēļu grīdu estrādē, sakārtotāku tautas namu un ūdens saimniecības sistēmu, izremontētu skolas un bērnudārza virtuvi," uzskaita Apes domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

 

 Saimnieciskie darbi turpinās mūzikas skolas telpās, bet augustā jau sākta sporta centra būvniecība pie D.Ozoliņa Apes vidusskolas. Centra pirmo kārtu paredzēts pabeigt februārī. Tad ekspluatācijā nodos plašu trenažieru zāli. Otrajā kārtā uzbūvēs sporta halli ar hokeja laukumu, kura būvdarbi arī jau sākti. Vidusskolas direktore Mirdza Karro pauž gandarījumu, ka skolotāji un skolēni ar savu enerģiju un darbu iekļaujas pilsētas kopējā ritmā, svētku norisēs, tā ienesot Apē visu jauno.

 

"Mūsu pilsētā ikvienam ir patīkami dzīvot. Kas te iegriežas pēc kāda laika, atkal un atkal redz jaunus vaibstus pilsētas sejā. Mūsu skolas kolektīvs ir sajūsmā, ka top sporta centrs," uzsver direktore.

 

Domes priekšsēdētāja atzīst, ka ir lepna par pašvaldības darbiniekiem, kuri prasmīgi prot piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, lai apeniešu dzīves kvalitāti uzlabotu ātrāk. Ar nožēlu viņa secina, ka dažkārt visam labajam ir klāt arī pa darvas karotei.

 

Pagaidām nav gūts atbalsts vēlmei atgūt pašvaldības īpašumā muižas ēku. Tomēr apenieši tic, ka arī šis sapnis piepildīsies. Ne velti svētkos piedalās muižas baronese, kas apliecina pašvaldības centienus iedzīvināt senatnes elpu un veidot izpratni par pilsētas un tās iedzīvotāju saknēm.

 

"Visvairāk mēs lepojamies ar kultūras dzīves radošo garu, kas Apei piešķir tikai tai raksturīgo savpatību. Mentalitāti, ar kuru esam atpazīstami tuvākā un tālākā apkārtnē. Priecājos, ka mūsu iedzīvotājos ir dzīvs radošais gars. Viņi prot novērtēt nemateriālās prasmes, saprotot, ka ne jau māla pods ir pati lielākā vērtība, bet gan prasme to veidot," uzsver A.Harju.

 

Viņa pateicas visiem, ar kuriem Apei ir laba sadarbība, bet īpaši kaimiņu pašvaldībām - Trapenei, Gaujienai un Virešiem -, ar kurām kopā tiek veidots Apes novads. Svētkiem katra pašvaldība izveidojusi ziedu sauli, kas rudens krāsu košumā zaigo skvērā pie domes ēkas.

 

A.Harju uzsver, ka katra pašvaldība atsevišķi un visas kopā "prot saskatīt lietu kārtību nākotnē, tā veidojot turpmāko likteni tīkamāku topošajā novadā". Pirmo reizi Apē tiek rīkota Sadraudzības sporta diena, kurā spēkiem un veiklībā mēroties aicinātas topošā novada pašvaldību komandas.

 

Svētkos sveikt Api un tai godu dot vēlas tuvāki un tālāki draugi, kaimiņi, viesi un sadarbības partneri. Ar skaistiem un labiem vārdiem, ar dziesmām un dejām. Ielu koncertā uzstājas jaunā novada pašdarbības kolektīvi: senioru deju grupas un līnijdejotājas, kā arī vieskolektīvi - Alūksnes ģimnāzijas pūtēju orķestris un kori.

 

Svētku koncertam brīvdabas estrādē šoreiz īpašs skanējums. Tajā tiek izdziedātas ne tikai visiem mīļas un pazīstamas melodijas no Dziesmu svētku repertuāra, bet arī pirmo reizi tiek atskaņots INTERREG IIIA projekta laikā "Kultūras integrācija jaunajā Eiropas Savienības pierobežā" veidotais dziesmu cikls "Skaņas skand Apes dziesmas" Valda Zilvera apdarē.