Dzirkstele.lv ARHĪVS

Kanalizācija applūdina dārzu

Evita Brokāne

2007. gada 7. augusts 16:12

1714
Kanalizācija applūdina dārzu

Litenietes Vijas Zujānes, kas dzīvo privātmājā pagasta centrā, dārzā vakar sāka plūst pāri kanalizācijas aka. Saimniece visvairāk bija nobažījusies par bitēm, kuru stropi viņai ir izvietoti dārzā.

"Pēcpusdienā vīrs pamanīja, ka kaut kas sāk šņākt. Izrādās, aka ir tik pilna, ka viss sāka iet pāri. Mums bija bail, ka netīrais un smirdīgais ūdens applūdinās bišu stropus un bites aizies bojā. Devos uz pagastu, lai meklētu palīdzību. Pēc kāda laika ieradās strādnieks, kurš paskatījās vienā akā, aizgāja uz nākamo aku, izrādās, arī tā bija pilna līdz malām, taču neko nevarēja paveikt, jo neesot nepieciešamās tehnikas, ar ko aku izsūknēt," stāstīja V.Zujāne.

 

Brīdī, kad viņas dārzā viesojāmies mēs, ūdens kanalizācijas ūdeņi pāri neplūda, taču aka tiešām bija pilna gandrīz līdz malām.

 

"Man ir bail, ka vakarā, tiklīdz visi cilvēki pārnāks no darba un sāks mazgāties, tā viss šeit atkal turpināsies. Jau pirms pāris gadiem piedzīvojām applūšanu, tad kanalizācija plūda pāri ceļam iekšā mūsu dārzā, jo tas atrodas zemāk, viss pagrabs bija pilns ar kanalizācijas ūdeņiem, citugad applūda kartupeļu lauks, jo otra aka atrodas tajā. Iespējams, akas vajadzētu iztīrīt, bet mūsu dārzā tās nav nekad tīrītas," uztraukti stāstīja sieviete.

 


Pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Ciglis solīja, ka problēma tiks novērsta.

 

"Nedēļas laikā tas droši vien nenotiks, jo mums pagastā nav tehnikas, ar ko izsūknēt akas. Varbūt pansionāts aizlienēs savu vai arī nāksies meklēt SIA "Alba". Sākumā izsūknēsim akas, pēc tam meklēsim vainu. Visticamāk, kaut kas kaut kur iesprūdis un tādēļ kanalizācija neplūst prom, bet krājas," norādīja G.Ciglis.